ADLİ BİLİŞİM VE E-KEŞİF
> Adli bilişim olayı ile ilgili kişilerle görüşür, olayın gelişimi ve muhtemel etkileri ile ilgili bilgi ediniriz.
> E-keşif / Delil Elde Etme ve Muhafaza dahilinde; olay yeri güvenliği ve ilk müdahalesi ile ilgili muhtemel dijital delilleri toplayıp nakleder, verileri incelemek için inceleme kopyalarını oluştururuz.
> Araştırma yöntemlerini belirler, teknik araştırmaları yaparak muhtemel suç unsurlarını elde ederiz. Delil niteliği taşıyacak suç unsurlarını tespit ederiz. Yorum aşamasında güvenilirlik ve yasal geçerlilik sağlarız.
> Elektronik bulguların delil olarak kullanılabilmesini sağlayarak, suçun veya suçsuzluğun ispatını kolaylaştırırız.
> Saptanan bulgu ve delilleri hazırlar, belgelendirir ve ilgili mercilere bulgulara ilişkin sunum yaparız.

Siber güvenlik olay analizi hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin.