APT SİMÜLASYONU
APT (Advanced Persistent Threat – “Gelişmiş Kalıcı Tehdit”) saldırı simülasyonu, saldırganların uyguladığı yöntem, araç ve bilgiyle aynı şekilde gerçekleştirilir. Ancak zarar vermek yerine siber güvenlik farkındalığını artırır ve uyguladığınız siber güvenlik kontrollerinin gücünün anlaşılmasını sağlar. Ek olarak, teknik ekiplere simülasyon hakkında önceden detaylı haber verilmeden yapılması, güvenlik operasyon birimlerinin de (Blue Team) saldırıya karşı koyma seviyesini ölçmek için kullanılabilir.
APT Simülasyonu hizmetimiz hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz? Lütfen tıklayınız.